Gastroskopi gennem næsen

Gastroskopi er en kikkertundersøgelse af spiserør, mavesæk og tolvfingertarm.

Nasal gastroskopi repræsenterer den allernyeste udvikling og er den mest skånsomme metode.

Nasalgastroskopet, der har en diameter på blot 4,9 mm, indføres via et næsebor. Undersøgelsen giver et præcist billede af det indvendige af de nævnte organer og kan påvise årsager til synkebesvær, mavesmerter, halsbrand m.v. Samtidig er det muligt at tage en lille test (vævsprøve) for bakterie (Helikobakter pylori). Denne er smertefri.

Undersøgelse laves med digital-video teknik og du kan, hvis du har lyst, selv følge med på tv-skærmen.

Forberedelse

En fyldt mave kan ikke undersøges. Du må derfor ikke spise 6 timer før undersøgelsen og ikke drikke 4 timer før undersøgelsen. Hvis mavesækken ikke er tom, er der risiko for, at maveindhold løber op gennem spiserøret og ned i lungerne. Dette kan forårsage alvorlig lungebetændelse. Store måltider og mælkeprodukter må ikke indtages på undersøgelsesdagen. Nødvendig medicin må indtages med et glas vand.

Hvis du tager medicin for mavesår eller mavesyre, skal dette pauseres en uge før undersøgelsen.

Nødvendig medicin må tages med et glas vand.

Tager du blodfortyndende medicin, bedes du venligst kontakte lægen.

Undersøgelsen

Næsen bedøves med en klar gel (Xylocain). Man bedøver begge næsebor for at kunne vælge det næsebor, hvor der er bedst plads, idet pladsforholdene hele tiden ændrer sig. Under selve undersøgelsen er du i siddende stilling. Efter indføring af skopet gennem næsen, bliver du bedt om at synke, hvorefter skopet nemt passerer ned i spiserøret. Herefter synker du, hvis du selv har behov herfor.

Under undersøgelsen har du ”fri” mund, så vejrtrækningen er ubesværet og du kan tale normalt.

Undersøgelsen varer sjældent over 5 minutter. Mavesækken er hos den fastende tom og sammenfalden. For at kunne se noget, blæses lidt luft i mavesækken.

Hos ganske få er der ikke tilstrækkelig plads i næsen. I disse tilfælde indføres skopet gennem munden. Dette kræver ikke yderligere bedøvelse.

Efter undersøgelsen

På grund af lokalbedøvelsen, er der en lille risiko for at få mad og drikke i “den gale hals”. Men allerede efter 30 minutter må du spise og drikke igen. Start gerne med lidt vand.

Er undersøgelsen farlig?

Komplikationer, som er sjældne:

  • Øsofagusperforation (hul i spiserøret): Symptomerne kan være stærke brystsmerter, synkebesvær, kortåndethed og forværring af almentilstand.
  • Blødning.

Opleves disse bør du ringe til klinikken eller til vagtlægen udenfor klinikkens åbningstider.

Kontakt

Er der spørgsmål i øvrigt, ring da til klinikken på telefonnummer 27 84 60 22 eller benyt e-mail: mail@dan-kirurg.dk

Rev. 02.02.2017