Forhudsforsnævring (Phimosis)

Forhudsforsnævring er en tilstand, hvor forhudens åbning er for lille til, at den kan trækkes tilbage over penishovedet.

Symptomerne kan variere med alderen. Et af symptomerne kan være, at forhuden blæses op som en ballon under vandladning, da åbningen er snæver. Ved seksuel debut, kan der opstå smerter under samleje, og der kan evt. ses læsioner af forhuden. Svære tilfælde af forhudsforsnævring kan forhindre samleje.

Paraphimosis er en tilstand, hvor forhuden er trukket tilbage og ikke kan trækkes frem på plads. Tilstanden kan være meget smertefuld på grund af påvirkning af blodforsyning til penishoved. I så fald skal der søges akut hjælp.

Behandling af forhudsforsnævring:

  • Steroid-creme (mest egnet til børn): Steroid-creme (binyrebark-creme) er receptpligtig og bør kun anvendes efter undersøgelse hos læge. Behandlingen giver tilfredsstillende resultater hos 2 ud af 3 patienter. Bivirkninger ses ikke, hvis cremen anvendes efter de givne retningslinjer. Der kan dog forekomme allergisk reaktion ved behandlingen og i sjældne tilfælde betændelse. Hvis der under behandlingen kommer rødme, varme og svien, skal behandlingen afbrydes og læge kontaktes. Steroid-creme hjælper ikke ved arvæv, eller når forhuden er sammenvokset med penishovedet.
  • Kirurgi: Børn og drenge under 15 år, som ikke responderer på steroid-creme behandling, bør opereres i fuld bedøvelse. Voksne opereres som regel i lokalbedøvelse. Operationen er et relativt lille rutineindgreb. Indgrebet foregår i lokalbedøvelse – evt. suppleres med beroligende og smertestillende medicin. Det er ikke nødvendigt at faste og tørste før dette indgreb.

Forberedelse

Du skal ikke være fastende, men undgå større måltider på operationsdagen. Indtag gerne et let morgenmåltid og drik frit sukkerholdige drikke. Tag din sædvanlige medicin som du plejer. Tager du blodfortyndende medicin, skal du kontakte lægen.

Bedøvelse

Bedøvelsen foretages ved et stik ved roden af penis, hvor der indsprøjtes lokalbedøvelse. Lokalbedøvelsen fordeler sig så til forhuden og herefter bedøves selve forsnævringsstedet.

Operationen

Forhuden består af to dele – en ydre, det vil sige det, man kan se, og en indre, man ikke kan se. Reglen er, at man skærer noget af den ydre hud, og klipper den indre del næsten helt af. Man skærer kun den påvirkede del af forhuden.

Som regel mellem en tredjedel og halvdelen af forhuden. Der kan dog være lægelige grunde til at fjerne hele forhuden, for eksempel en hudsygdom, der udover at skrumpe huden, også giver hvide pletter. Her er reglen, at al den angrebne hud skal fjernes. Omskæring af lægelige grunde adskiller sig således fra den, der foretages af religiøse grunde, hvor hele forhuden fjernes.

Når den påvirkede del af forhuden er fjernet, sys det indre og det ydre sammen med tråde, der forsvinder af sig selv i løbet af cirka 2 uger.

Efter operationen

Der vil blive lagt bandage rundt om penis for at formindske sivning fra såret. Bandagen kan tages af nogle timer senere.

På operationsdagen bedes du tage et par tætsiddende underbukser på.

I de første 2-4 timer efter operationen mærker man som regel ikke så meget til operationen på grund af effekten af lokalbedøvelsen. Efter 4 timer vil man mærke lidt smerter svarende til såret, dog sjældent mere end almindelige smertestillende kan tage (Panodil, Pinex og evt. supplere med Ibuprofen eller Ipren).

I den første uges tid vil penis være hævet og blålig. Trådene begynder at forsvinde allerede 10 dage efter operationen og er helt væk efter ca. 3 uger.

I de første 6-8 uger vil såret se fortykket og uregelmæssigt ud. Efter 3 måneder vil hævelsen aftage, og såret bliver meget pænere.

Komplikationer

Komplikationer er sjældne. Der kan opstå blødning. Blødningen kan ofte stoppes ved at presse et rent lommetørklæde fast mod såret i 10-15 minutter. I sjældne tilfælde skal der sættes et enkelt eller to sting.

Risikoen for infektion bør også nævnes, men optræder ekstremt sjældent.

Vi vil gerne høre fra dig ved:

  1. Blødning, som ikke kan stoppes, eller ved større blødning end beskrevet ovenfor.
  2. Feber over 38.5 °
  3. Andre symptomer, som giver mistanke om infektion.

Genoptagelse af arbejde

Arbejdet kan påbegyndes, når du føler dig klar. Sygemelding er sjældent nødvendig.

Forsikringsspørgsmål

Vær opmærksom på at der kan gælde særlige forsikringsbetingelser, hvis du er nyopereret. Planlægger du udlandsrejse er det en god idé, at huske dit blå sygesikringskort eller orientere dit eget forsikringsselskab.

Kontakt

Er der spørgsmål i øvrigt, ring da til klinikken på telefon 27 84 60 22 eller benyt e-mail mail@dan-kirurg.dk

Rev. 05.01.2017